H. AKHMAD FARKHAN, S.Ag., M.H.I
NIP. 197108071998031004
Pembina Tk.I/IV.b

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

PROFIL

TUGAS

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
  2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
  6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
  8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
  9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
Kantor-Kementerian-Agama-Kab-Tegal

PEJABAT
KANKEMENAG KAB. TEGAL

H. KASORI, S.Ag, M.H.

NIP. 196607041995031002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

HARYONO, SH, M.Pd.I

NIP. 198104032005011001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH

H . KOKABUDIN, S.Ag, M.Pd

NIP. 197504152002121005
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : KEPALA SEKSI PD PONTREN

H. MUHAIMIN, M.Pd.I

NIP. 196903111997031001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

H. MUJAHIDIN NURBURHAN, S.Ag

NIP. 196711191996031002
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELENGGARA HAJI & UMROH

H. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.Ag

NIP. 197005281995031001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Dra. Hj. ENY MA'MUROH

NIP. 196807121998032001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF